📌📌คอร์ส Virtual Communication สื่อสารอย่างไรให้ปังทะลุจอ💻💥 เรียนสดผ่านโปรแกรมออนไลน์

✅Psychology of Virtual Communication
เรียนรู้หลักการทางจิตวิทยาของการสื่อสารออนไลน์และวิธีการใช้การสื่อสารออนไลน์ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
✅Interactive within a box
เรียนรู้วิธีการเพิ่มความน่าสนใจของการนำเสนอภายในหน้าจอช่องสี่เหลี่ยมแคบๆ ด้วยเทคนิคต่างๆ
✅How to engage Virtually
ได้เทคนิคการเข้าถึงผู้ฟังแบบออนไลน์
✅Techy Turn Pro
เข้าใจอุปกรณ์ออนไลน์ต่างๆ ที่ช่วยให้เรานำเสนอออนไลน์ได้ราวกับผู้เชี่ยวชาญในการพูด
✅My Shining Box
ได้ลองนำเสนอออนไลน์และรับฟีดแบคจากทั้งผู้สอนและเพื่อนๆ แบบรายบุคคล!


🙋‍♂️ดำเนินการสอนโดย
พี่ชมพู่
นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์
🔸จบเกียรตินิยมจาก มหิดลอินเตอร์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจิตวิทยา 
🔸เชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้าน Positive Psychology และ Communicationมากประสบการณ์ในการขึ้นพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก ตั้งแต่คนฟังหลัก 10 ไปจนถึงคนฟังหลักพัน
🔸อีกทั้งพี่ชมพู่ยังเก็บประสบการณ์เทคนิค การเล่าเรื่องมาตั้งแต่เด็ก เพิ่มเติมด้วย กระบวนการทางจิตวิทยาที่ช่วยให้เข้าใจ ทั้งผู้พูดและฟังเป็นอย่างดี ช่วยให้การสื่อสาร มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
🔸ประสบการณ์การทำงานทั้งเป็นที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการสื่อสารให้กับองค์กร และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเป็นเวลากว่า 8 ปี

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2021 เวลา 09:00 น. - 16:30 น.

สถานที่

Online Course

ราคา 2,400 บาท

  • ได้รู้และเข้าใจเรื่องการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ให้น่าสนใจ
  • เคล็ดลับในการพูดหรือpitch ผ่าน virtual ให้น่าติดตามและได้ผล
  • เทคนิคการเตรียมสื่อและอุปกรณ์ประกอบการพูดอย่างเชี่ยวชาญ

Virtual Communication (Live Camp)

สื่อสารอย่างไรให้ปังทะลุจอ💻💥📌📌คอร์ส Virtual Communication สื่อสารอย่างไรให้ปังทะลุจอ💻💥 เรียนสดผ่านโปรแกรมออนไลน์

✅Psychology of Virtual Communication
เรียนรู้หลักการทางจิตวิทยาของการสื่อสารออนไลน์และวิธีการใช้การสื่อสารออนไลน์ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
✅Interactive within a box
เรียนรู้วิธีการเพิ่มความน่าสนใจของการนำเสนอภายในหน้าจอช่องสี่เหลี่ยมแคบๆ ด้วยเทคนิคต่างๆ
✅How to engage Virtually
ได้เทคนิคการเข้าถึงผู้ฟังแบบออนไลน์
✅Techy Turn Pro
เข้าใจอุปกรณ์ออนไลน์ต่างๆ ที่ช่วยให้เรานำเสนอออนไลน์ได้ราวกับผู้เชี่ยวชาญในการพูด
✅My Shining Box
ได้ลองนำเสนอออนไลน์และรับฟีดแบคจากทั้งผู้สอนและเพื่อนๆ แบบรายบุคคล!


🙋‍♂️ดำเนินการสอนโดย
พี่ชมพู่
นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์
🔸จบเกียรตินิยมจาก มหิดลอินเตอร์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและจิตวิทยา 
🔸เชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้าน Positive Psychology และ Communicationมากประสบการณ์ในการขึ้นพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก ตั้งแต่คนฟังหลัก 10 ไปจนถึงคนฟังหลักพัน
🔸อีกทั้งพี่ชมพู่ยังเก็บประสบการณ์เทคนิค การเล่าเรื่องมาตั้งแต่เด็ก เพิ่มเติมด้วย กระบวนการทางจิตวิทยาที่ช่วยให้เข้าใจ ทั้งผู้พูดและฟังเป็นอย่างดี ช่วยให้การสื่อสาร มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
🔸ประสบการณ์การทำงานทั้งเป็นที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการสื่อสารให้กับองค์กร และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศเป็นเวลากว่า 8 ปี

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2021 เวลา 09:00 น. - 16:30 น.

สถานที่

Online Course

ราคา 2,400 บาท

  • ได้รู้และเข้าใจเรื่องการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ให้น่าสนใจ
  • เคล็ดลับในการพูดหรือpitch ผ่าน virtual ให้น่าติดตามและได้ผล
  • เทคนิคการเตรียมสื่อและอุปกรณ์ประกอบการพูดอย่างเชี่ยวชาญ