พี่ชมพู่

วิทยากร
นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์ (พี่ชมพู่)
" เป็นเจ้าของเวทีด้วยคำพูด มัดหัวใจคนดูด้วยสมอง "

ประวัติการศึกษา
Bachelor of Social Science, Minor Psychology จาก Mahidol University International College (เกียรตินิยม)
ประวัติการทำงาน
Business Analyst at Thai Samsung Electronics Speaker Coordinator at Ultimate Success Partners Sponsorship Core Team at TEDxBangkok & TEDxMahidolU MC and Trainer in Public Speaking Writer at Positive Psychology Program
play video

Communication

LeadershipPersistenceInitiativeAdaptability

"Let's do a prompt speech!" “Any volunteer to come up and present to the class? ”…. Have you heard some of this phrase before? Do you know that many students might get a heart trembling or even panic attack after hearing it. Why is it that hard to confidently get up on the stage? Are there any effective ways to be good at public speaking or a great speaker? Get ready to take your own stage because here comes the big opportunity! :: BASE 21st-Century Skills Series :: presents “PUBLIC SPEAKING & how to SELL yourself !!” (Inter) With hundreds of request in English version from our previous success in Thai camps, we are now opened for an international version to all interested youngsters. Challenge yourself to get on stage with us in a one-day camp of public speaking training. You will have real on-stage experiences, lively audiences and immediate feedbacks to advance your public speaking levels. Come rock your stage and build essential skills of public speaking with influencing tactics and how to be a good story-teller! The camp is instructed by an experienced instructors in public speaking. Ms. Napatrostorn Tanathanyatoranun (P'Chompoo) with more than 12 years of experiences rocking the stage nationally and internationnally. *The camp is delivered in English and comes with a graduation certification. *ค่ายนี้ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้เน้นการสอนภาษา แต่เป็นโอกาสดีที่จะให้น้อง ๆ ที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการพูด *เหมาะอย่างยิ่งกับน้อง ๆ ที่ต้องเตรียมสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนภาคอินเตอร์

  • Communication techniques using "Creating WHY" & "Storytelling" theory.
  • Secret formula in a credible & intriguing speech crafting.
  • A real on-stage experience with real-time feedback from our coaches.

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2019 เวลา 09:00 น. - 18:30 น.

สถานที่

-

ราคา 5,500 บาท

Creating 'Why' Workshop
Learn how to create the 'WHY' for your speech which is the key for every successful speech. Practice 'Brainstorming' technique in creating your own speech in every contexts.
Foundation of Public Speaking
Get exposed to the foundation of public speaking and understand how public speaking skill can improve your social skills and create your future opportunities.
Active Constructive Communication Workshop
Learn how to communicate effectively using Active Constructive listening and speaking to develop a positive relationship between the speaker and the audience.
The Art of Story Telling Workshop
Explore the power of 'Story Telling' from professional speakers and inspirational influencers. Decode the techniques of how to tell an impressive and touching stories to move people and audiences using your own story.
'Find My Stories' Workshop
Dig deep into yourself and find your own intriguing story. Explore your dream, interests, believes, or future careers which you want to talk about and turn it into a solid story.
Organizing My Speech Workshop
Learn a step-by-step speech creation process. Create your speech structure using story-telling techniques and increase your influencing power to turn your story into a perfect one.
Taking the Stage
Learn how to make your 'First Impression' and how to control the stage using both verbal and non-verbal communication techniques.
'It's Showtime!' Contest
Control your fear and use the all-day techniques to confront audience and get on the stage. Improve your performance with the immediate feedback from experience coaches. Practice and compete to be the 'Champion Speaker' of the day!

ต้องเก่งภาษาอังกฤษมาก่อนหรือเปล่านะถึงจะมาเรียนได้?

ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ แต่ต้องฟังออกและพูดได้บ้างนะคร้าบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของน้องๆ เองครับผม

ค่ายนี้มีประกาศนียบัตรให้มั้ยนะ?

มีแน่นอนคร้าบ หากน้องๆ อยู่จนจบครั้งทั้งวัน น้องๆ จะได้ประกาศนียบัตรโก้หรูกลับไปยกระดับ Portfolio กันเลย!

[Inter] Public Speaking & How to sell yourself

#PublicSpeakingInter

Communication

LeadershipPersistenceInitiativeAdaptability

"Let's do a prompt speech!" “Any volunteer to come up and present to the class? ”…. Have you heard some of this phrase before? Do you know that many students might get a heart trembling or even panic attack after hearing it. Why is it that hard to confidently get up on the stage? Are there any effective ways to be good at public speaking or a great speaker? Get ready to take your own stage because here comes the big opportunity! :: BASE 21st-Century Skills Series :: presents “PUBLIC SPEAKING & how to SELL yourself !!” (Inter) With hundreds of request in English version from our previous success in Thai camps, we are now opened for an international version to all interested youngsters. Challenge yourself to get on stage with us in a one-day camp of public speaking training. You will have real on-stage experiences, lively audiences and immediate feedbacks to advance your public speaking levels. Come rock your stage and build essential skills of public speaking with influencing tactics and how to be a good story-teller! The camp is instructed by an experienced instructors in public speaking. Ms. Napatrostorn Tanathanyatoranun (P'Chompoo) with more than 12 years of experiences rocking the stage nationally and internationnally. *The camp is delivered in English and comes with a graduation certification. *ค่ายนี้ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้เน้นการสอนภาษา แต่เป็นโอกาสดีที่จะให้น้อง ๆ ที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการพูด *เหมาะอย่างยิ่งกับน้อง ๆ ที่ต้องเตรียมสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนภาคอินเตอร์

  • Communication techniques using "Creating WHY" & "Storytelling" theory.
  • Secret formula in a credible & intriguing speech crafting.
  • A real on-stage experience with real-time feedback from our coaches.

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2019 เวลา 09:00 น. - 18:30 น.

สถานที่

-

ราคา 5,500 บาท

Creating 'Why' Workshop
Learn how to create the 'WHY' for your speech which is the key for every successful speech. Practice 'Brainstorming' technique in creating your own speech in every contexts.
Foundation of Public Speaking
Get exposed to the foundation of public speaking and understand how public speaking skill can improve your social skills and create your future opportunities.
Active Constructive Communication Workshop
Learn how to communicate effectively using Active Constructive listening and speaking to develop a positive relationship between the speaker and the audience.
The Art of Story Telling Workshop
Explore the power of 'Story Telling' from professional speakers and inspirational influencers. Decode the techniques of how to tell an impressive and touching stories to move people and audiences using your own story.
'Find My Stories' Workshop
Dig deep into yourself and find your own intriguing story. Explore your dream, interests, believes, or future careers which you want to talk about and turn it into a solid story.
Organizing My Speech Workshop
Learn a step-by-step speech creation process. Create your speech structure using story-telling techniques and increase your influencing power to turn your story into a perfect one.
Taking the Stage
Learn how to make your 'First Impression' and how to control the stage using both verbal and non-verbal communication techniques.
'It's Showtime!' Contest
Control your fear and use the all-day techniques to confront audience and get on the stage. Improve your performance with the immediate feedback from experience coaches. Practice and compete to be the 'Champion Speaker' of the day!

ต้องเก่งภาษาอังกฤษมาก่อนหรือเปล่านะถึงจะมาเรียนได้?

ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษ แต่ต้องฟังออกและพูดได้บ้างนะคร้าบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของน้องๆ เองครับผม

ค่ายนี้มีประกาศนียบัตรให้มั้ยนะ?

มีแน่นอนคร้าบ หากน้องๆ อยู่จนจบครั้งทั้งวัน น้องๆ จะได้ประกาศนียบัตรโก้หรูกลับไปยกระดับ Portfolio กันเลย!