Our Methodology

พวกเราทีม BASE รู้ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นเกิดได้ทุกที่ และการเรียนรู้ที่ได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่น้องๆ ได้รับ ระหว่างทาง เราจึงมีทีมที่ใส่ใจในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ภายใน BASE Playhouse ให้มีความสำคัญยิ่งกว่า สิ่งอื่นใด เราจะไม่หยุด จนกว่าเนื้อหาของเราจะสนุกและเข้มข้นจนเป็นเนื้อเดียวกัน

experience in base

Experience in BASE Playhouse

ประสบการณ์ที่น้องๆ จะได้จากการเข้ามาที่ Playhouse ของเรานั้นล้วนถูกออกแบบมาอย่างถี่ถ้วน ความใส่ใจและความเป็นกันเอง ของพี่ๆ และบรรยากาศสนุกๆ จะทำให้น้องๆ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว มาดูกันว่าน้องๆ จะได้เจอกับอะไรบ้าง...

PLAY & FUN

น้องๆ จะได้เจอกับห้องเล่นที่สนุก! เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ที่สนุก!

ความสนุกจะช่วยกระตุ้นความอยากรู้ เกิดการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่รู้จบ น้องๆ ที่เข้ามาใน BASE Playhouse จึงไม่ได้มาเรียน แต่มาเล่น โดยเมื่อออกจากห้องของ BASE ไป น้องๆ จะเป็นคนใหม่ที่รักและสนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยความสนุกนี้จะทำให้น้องๆ จำสิ่งที่ได้รับไปอย่างไม่ลืม

FRIENDLY COACH & INSTRUCTOR

เราสร้างทีมโค้ชที่ใจดีและมีประสบการณ์ ทั้งในด้านธุรกิจและการสร้างคน เรารวมโค้ชที่เชี่ยวชาญมาไว้ด้วยกัน เพื่อสร้าง หลักสูตรที่ครบในทุกๆ บริบท ผ่านจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้ก้าวทันโลก

น้องๆ จะได้พบกับพี่ๆ ใจดีและใส่ใจ ที่จะอยู่ดูแลและตอบทุกๆ คำถามของน้องๆ ไปตลอดเวลาที่ Playhouse ไม่ว่าจะเป็น คำถามทั่วๆ ไปเกี่ยวกับเนื้อหา ไปจนถึงคำถามเรื่องการวางแผนชีวิต หรือการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย

SAFE SPACE

น้องๆ จะได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไร้ความเสี่ยง ไม่มีคำว่าผิดหรือถูก ไม่มีการตัดสินใดๆ เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เกิดจากลองผิดลองถูกทั้งสิ้น เราจึงออกแบบ Playhouse ของเราให้น้องๆ กล้าที่จะลองตัดสินใจ เพื่อปลดปล่อยความเป็น ตัวเองออกมาให้มากที่สุด และกระบวนการนี้จะทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิด ทดลองทำในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ และได้คำตอบ กลับไปได้ด้วยตัวเอง

Our Learning Design Principles

พวกเรามีทีมออกแบบเนื้อหา ที่ผสมผสานเทคนิคและวิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการศึกษาทั่วโลก จนออกมาเป็น Design Principles หรือหลักการออกแบบ 3 ข้อที่เรายึดไว้เป็นส่วนผสมหลักของ BASE Playhouse

INSTRUCTIONAL DESIGN

การออกแบบการสอนที่แยกองค์ประกอบของความสามารถ (competency) ออกมา และออกแบบวิธีการถ่ายทอด ที่ไม่ได้สร้างแค่ ความรู้ (knowledge) แต่สามารถสร้างทักษะ (skill) ต่างๆ ผ่านการฝึกฝน และสร้างทัศนคติหรือ มุมมองใหม่ๆ (attitude) ให้กับน้องๆ ได้ด้วย

GAMIFICATION

การสร้างกลไกการเรียนรู้ผ่านการออกแบบเกม (game design) หรือ การ สร้างเกม (gamification) ที่จะทำให้การเรียนรู้สนุกได้ เหมือนกับการเล่นเกม กระบวนการนี้จะสร้างความอยากรู้ (curiosity) ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้น้องๆ ไม่รู้สึกเหมือนกับ เรียนอยู่ ได้ความรู้กลับไปแบบไม่รู้ตัว

SEE COURSE DETAIL...

SIMULATION

การออกแบบสถานการณ์จำลอง หรือ เกมจำลองเสมือนจริง ที่จะทำให้น้องๆ ได้ลองนำความรู้ที่ได้ มาใช้จริงในตอนนั้นและได้ feedback ทันที โดยลดระยะ เวลา จากการออกไปเจอในสถานการณ์จริง ผ่านประสบการณ์หลายปีๆ ให้เหลือ เพียง ไม่กี่ชั่วโมงการได้ลองผิดลองถูกจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทันที ซึ่งจะช่วย หล่อหลอม ให้น้องๆ เกิดองค์ความรู้และทัศนคติใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

beyond portfolio in base

Going Beyond Portfolio...

มากกว่าแค่การเก็บพอร์ต

RICH EXPERIENCE OF THE WORLD

" ทักษะในการใช้ชีวิต ไม่สามารถพบได้ในห้องเรียนยุคเก่า แต่หาได้ใน BASE Playhouse "

ประสบการณ์จากที่นี่จะทำให้น้องๆ เข้าใจและทันโลกมากขึ้น ผ่านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) และประสบการณ์ตรงจากพี่ๆ ในหลากหลายสายวิชา

OUTSTANDING PROFILE

" ประสบการณ์ทำให้คนเติบโต โลกไม่ได้ต้องการเด็กเรียนเก่ง โลกต้องการเด็กที่โตขึ้นมาแล้ว 'เก่ง' "

4.00 นั้นไม่พออีกต่อไป เพราะเกรดไม่สามารถวัดประสบการณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตได้ น้องๆ จะสามารถนำประสบการณ์ ที่ได้ลงมือทำจริงที่ BASE ไปเป็นหลักฐานที่ยืนยันศักยภาพที่อยู่ในตัว และทำให้ profile ของน้องๆ แตกต่างจากคนอื่น ได้ด้วยประสบการณ์ที่น้อยคนจะได้เจอ

STRONG CONNECTION

" เราไม่มีทางรู้ว่าคนที่เราเจอในวันนี้ จะมาเป็นส่วนสำคัญของความยิ่งใหญ่ที่เราจะสร้างในอนาคต "

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ใครกว้างขวางกว่าก็ได้เปรียบ น้องๆ จะได้รู้จักกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่คล้ายๆ กัน การทำงานร่วมกันทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดและเกิดการเรียนรู้ต่อยอดระยะยาวในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การเพิ่ม โอกาสในการประสบความสำเร็จ

See course detail...