Our
Methodology

กระบวนการเรียนรู้ที่ใช่
เพื่อประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสม
ผ่านการออกแบบอย่างเข้าใจ
ให้เหมือนเล่นอย่างเรียนรู้

กระบวนการเรียนรู้ที่ใช่
เพื่อประสบการณ์เรียนรู้ที่
เหมาะสม ผ่านการออกแบบ
อย่างเข้าใจ ให้เหมือนเล่น
อย่างเรียนรู้

Our Learning Design Principles

ส่วนผสมหลักของการออกแบบการเรียนรู้

ส่วนผสมหลักของ
การออกแบบการเรียนรู้

การออกแบบการสอนที่แยกองค์ประกอบของความสามารถ (competency) ออกมา และออกแบบวิธีการถ่ายทอด ที่ไม่ได้สร้างแค่ ความรู้ (knowledge) แต่สามารถสร้างทักษะ (skill) ต่างๆ ผ่านการฝึกฝน และสร้างทัศนคติหรือ มุมมองใหม่ๆ (attitude) ให้กับน้องๆ ได้ด้วย

การสร้างกลไกการเรียนรู้ผ่านการออกแบบเกม (game design) หรือ การ สร้างเกม (gamification) ที่จะทำให้การเรียนรู้สนุกได้ เหมือนกับการเล่นเกม กระบวนการนี้จะสร้างความอยากรู้ (curiosity) ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้น้องๆ ไม่รู้สึกเหมือนกับ เรียนอยู่ ได้ความรู้กลับไปแบบไม่รู้ตัว

การออกแบบสถานการณ์จำลอง หรือ เกมจำลองเสมือนจริง ที่จะทำให้น้องๆ ได้ลองนำความรู้ที่ได้ มาใช้จริงในตอนนั้นและได้ feedback ทันที โดยลดระยะ เวลา จากการออกไปเจอในสถานการณ์จริง ผ่านประสบการณ์หลายปีๆ ให้เหลือ เพียง ไม่กี่ชั่วโมงการได้ลองผิดลองถูกจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทันที ซึ่งจะช่วย หล่อหลอม ให้น้องๆ เกิดองค์ความรู้และทัศนคติใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

The Right Way of Learning

การเรียนรู้ที่ใช่ในฉบับ BASE Playhouse

Fun

สนุกเหมือนเล่นเกม

ความสนุกที่ผสมผสานผ่านหลักการออกแบบเป็นเกม (Gamification) ยิ่งทำให้การเรียนรู้น่าจับตา ดึงให้ผู้เรียนเสพติดการเรียนรู้ไม่ต่างอะไรจากการเล่นเกม

Fresh

เท่าทันโลกอย่างสดใหม่

การเรียนรู้ที่ใช่ต้อง ‘ใหม่และทันโลก’ ทั้งเนื้อหาและ รูปแบบ เพราะโลกหมุน ไปไว หลายสิ่งเปลี่ยนไป จนไม่เหลือ เค้าเดิม การเรียนสิ่งเดิมๆ ไม่ต่าง อะไรจากการเดินถอยหลัง หาจุดที่ เหมาะที่จะดึงเอา เทคโนโลยีมาช่วย สนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น แบบ ไร้รอยต่อ ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง ที่ควรจะเป็น ในโลกยุคใหม่

Meaningful

มีคุณค่าที่ใช้ได้จริง

เรียนไปทำไม ? คำถามที่ผู้เรียนหลายคนสงสัย เราพลิกกระบวนการเรียนรู้ และท้าทายความเชื่อเดิม ๆ ถึงการเรียนรู้ และออกแบบทุกหลักสูตรและ กระบวนการให้มั่นใจได้ว่า เมื่อเรียนไปแล้วสามารถ ‘นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง’

Practical

ฝึกจริงเพื่อเรียนรู้

ลบภาพการเรียนรู้แบบเดิม ๆ นั่งฟัง ท่องจำ นำเสนอแบบไม่ได้อะไร แล้วพลิกห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ ‘ลงมือทำจริง ฝึกจริง’ สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริง แบบฝังแน่น ปิดท้ายด้วยการถอดบทเรียนเปลี่ยน มุมมองการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดนำไปใช้ชีวิตจริง

Simple

ออกแบบให้เข้าใจง่าย

ในโลกที่ซับซ้อน หลายสิ่งยากที่มองให้ออก การทำให้การเรียนรู้ ‘ง่ายต่อการทำความเข้าใจ’ ยังคงเป็นแก่นที่เราใช้ในการออกแบบกระบวนการ เรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อเข้าใจได้ง่าย ก็พร้อมนำไปต่อยอด เพื่อรับมือกับโลกที่มีความซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

The Right Way of Learning

การเรียนรู้ที่ใช่ในฉบับ BASE Playhouse

Stage of Competence

เส้นทางของการเติบโตและเก่งได้ในแบบของตัวเองฉบับ BASE Playhouse

STAGE 1: Exploration

ก้าวแรกของการเติบโตและการเรียนรู้ เปิดใจและก้าวออกจากจุด เดิม ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ เก็บเล็กผสมน้อยเพื่อหาสิ่งที่ใช่ สำหรับตนเอง

STAGE 2: Spark

รู้ใจตัวเองว่าเจอสิ่งที่ใช่ อยากเรียนรู้ อยากลอง อยากเก่ง ก้าวใหญ่ ๆ สำหรับทุกคนที่อยากเปิดเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ในแบบของตนเอง

STAGE 3: Expertise

เรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ก้าวข้ามความธรรมดา กลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และเก่งในแบบของตนเอง

STAGE 4: Impact

เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้สร้าง Impact ที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกใบนี้ พร้อมนำความเชี่ยวชาญมาวาด ลวดลายให้โลกจดจำ

Stage of Competence

เส้นทางของการเติบโตและเก่งได้ในแบบของ
ตัวเองฉบับ BASE Playhouse