We are BASE Playhouse

# โรงเรียนธุรกิจที่ครบทุกทักษะในศตวรรษที่21

OUR PRODUCTS

เราเชื่อว่าความรู้ธรุกิจสำคัญ และเราเชื่อว่าเกม จะสามารถสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ที่สนุกได้เหมือนกับการติดเกม!

P'Mum+

พี่ม๋ำ (เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์)

"การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้ที่ง่ายและสนุก... BASE ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ Concept นั้น!"

จบเกียรตินิยมจากคณะวิศวฯ จุฬาฯ ปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้าน Gamification พร้อมประสบการณ์ทำงานสายบริหารและกลยุทธ์ในบริษัท Top Supply Chain ของโลก รวมถึงประสบการณ์การสอน และ Coach กว่า 9 ปี

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์

P'Mac

พี่แม็ก (ภีศเดช เพชรน้อย)

"เราสามารถออกแบบเส้นทางการเดินทางไปถึงเป้าหมายของเราได้"

จบจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโท Business Innovation มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีทั้ง ระบบในองค์กร Application ในบริษัท Startup และ Software ในบริษัทชั้นนำมากมาย

ภีศเดช เพชรน้อย

P'Chompoo

พี่ชมพู่ (นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์)

"เราทุกคนล้วนมีคุณค่าในแบบฉบับของตนเอง"

จบเกียรตินิยมจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Major Social Science, Minor Psychology ปัจจุบันเป็น Business Analyst และเป็นผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงในบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของเกาหลี และมีประสบการณ์ด้านการขึ้นเวทีและวงการสัมมนาทั้งไทยและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์

P'Binn

พี่บิน (อัตถสิษฏ์ ภู่ธนะพิบูล)

"อย่าเอาความสามารถในวันนี้ มาตัดสินอนาคตทั้งชีวิตของเราในอนาคต"

จบปริญญาเกียรตินิยมจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และปริญญาโทเกียรตินิยมด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศจากประเทศอังกฤษ พร้อมประสบการณ์ทำงานด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และการฝึกอบรมองค์กรให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในระดับประเทศและระดับโลกกว่า 3 ปี

อัตถสิษฏ์ ภู่ธนะพิบูล

P'Will

พี่วิลล์ (ธนภูมิ พรอนงค์)

"เอกลักษณ์ของแบรนด์ เกิดจากตัวตนที่เราเป็น"

จบเกียรตินิยมจาก School of Architecture and Design (SoA+D) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา Industrial Design พร้อมกับประสบการณ์ทำงานสายออกแบบ ทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) และด้านการออกแบบแบรนด์ (Brand Communication Design) ให้กับแบรนด์ชั้นนำมาอย่างมากมาย

ธนภูมิ พรอนงค์

P'Touch

พี่ทัช (สรฐัช สุงาม)

"Mindset เป็นสิ่งที่สำคัญทีสุดกับทุกๆเรื่อง ถ้าเรามองโลกในแบบไหน ชีวิตเราก็จะเป็นในแบบนั้น"

จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ทำงานในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลยาวนานกว่า 5 ปี

สรฐัช สุงาม

P'Katua

พี่ตั้ว (เอกภพ จึงกุล)

"จริงๆ แล้วมันไม่มีหรอกคนที่พูดไม่รู้เรื่อง เราแค่ยังเข้าใจกันไม่มากพอต่างหาก"

จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สาขาการจัดการการสื่อสารแบบูรณาการ (ICM) ปัจจุบันทำงานเป็น Media planner ที่ GroupM บริษัท Media agency อันดับต้นๆของโลก

เอกภพ จึงกุล

P'F

พี่เอฟ (ณัฐนนท์ น้อยไขขำ)

"ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไร ก็เริ่มเปลี่ยนความคิดการกระทำของตัวเราเองก่อน"

จบปริญญาตรีจากคณะวิศวฯลาดกระบังฯ และปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ ด้านการเงินและการปฏิบัติงาน โดยมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทชั้นนำ 5 แห่ง ทางด้าน Supply Chain มากกว่า 5 ปี

ณัฐนนท์  น้อยไขขำ

P'Top

พี่ท็อป (พิพัฒน์ อารีสงเคราะห์กุล)

"เราตั้งใจอยากให้ความรู้ทางธุรกิจและทักษะที่จำเป็นกับเด็กๆ เพื่อทำให้เด็กรุ่นใหม่รู้เท่าทันโลกในปัจจุบัน"

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ อดีตนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายในบริษัทน้ำมันระดับประเทศกว่า 5 ปี

พิพัฒน์ อารีสงเคราะห์กุล

P'Tao

พี่เต๋า (พงษ์ศิริ ฐานานุศักดิ์)

"ประสบการณ์เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตของคนเราที่ถูกสั่งสมและนำมาประยุกต์ใช้บอกทิศทางในการดำเนินชีวิต"

จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์การทำงานด้าน Soft Skill Training, Experential Learning และ Market Research 1 ปี

พงษ์ศิริ ฐานานุศักดิ์

P'Eird

พี่เอิ๊ด (อานันท์ กุลปิยะวาจา)

"ทุกการเดินทางเกิดขึ้นจากก้าวแรก และ Momentum ของตัวเรา"

จบปริญญาตรีคณะวิศวฯ จุฬาฯ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษอิสระ วิชาฟิสิกส์ และวิชาทางวิศวฯ เครื่องกล เป็นผู้วางโครงการสอนและเนื้อหาในสถาบันสอนพิเศษมากกว่า 3 ปี มีประสบการณ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนมัธยมในสถาบันการศึกษาชั้นนำ

อานันท์ กุลปิยะวาจา

Our Instructors

เรามีทีม Instructors ที่คัดมาเฉพาะคนรุ่นใหม่
ที่คุยภาษาเดียวกัน และเก่งในด้านของตัวเองจริงๆ
น้องๆที่เคยเรียนแล้วเล่าว่า..
ยิ่งศักดิ์ เหลืองมณีเวชย์
น้องนายน้อย ยิ่งศักดิ์
สาธิต มศว ประสานมิตร

" รู้สึกว่า BASE Playhouse ให้อะไรหลายๆ อย่างจริงๆ ไม่ใช่แค่ความรู้ แต่ที่สำคัญคือ ได้ประสบการณ์ เพื่อนใหม่ๆ ได้ลองเปิดโลกให้กว้างขึ้น แล้วก็สิ่งที่ได้มา มันเอามาใช้ได้จริง ซึ่งพี่ๆก็ใจดี จะไม่ค่อยรู้สึกเกร็งเท่าไหร่ มันทำให้เรารู้สึกสบายใจ แล้วก็กล้าพูด กล้าทำ กล้าคิด กล้าแสดงความเป็นตัวเราออกมาได้ "

ศุภรดา ทองประสิทธิ์
น้องแบมแบม ศุภรดา
โยธินบูรณะ

" BASE Playhouse เป็นมากกว่าแค่ที่สอน skill ให้เด็กรุ่นใหม่ ที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลังนึงที่เปิดรับทุกคน ทุกความคิดเห็น บรรยากาศภายในค่ายสนุกมาก ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เรียน หลังจากนั้นก็ติดใจ มารู้ตัวอีกทีก็ลงไปเกิน 10 ค่ายแล้ว พี่ๆ ที่ BASE เป็นกันเองมากค่ะ คอยดูแลเอาใจใส่น้องๆ เสมอ เวลาน้องๆ มีปัญหามาปรึกษา พี่ๆ ก็อยู่เคียงข้างกันเสมอมาค่ะ สรุปแล้วคือแบมรู้สึกว่าคิดไม่ผิดจริงๆ ที่ฝากชีวิตและอนาคตไว้กับ BASE ค่ะ "

เจตนิพัทธ์ โลหะการก
น้องโอม เจตนิพัทธ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย

" BASE Playhouse เป็นค่ายที่ไม่ได้เรียนผ่านเพียงแต่เนื้อหาทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้เราทำการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นเห็นภาพมากขึ้น การได้เห็นมุมมองความคิดต่างๆ ของเพื่อนๆ พี่ๆ ทำให้เราไม่ได้มองสิ่งต่างๆ แค่เพียงด้านเดียวอีกต่อไป ถ้าใครมาเพื่อรับความรู้จริงๆ จะได้อะไรกลับไปมากกว่าที่คิดแน่นอน "

ณิชชา เจตนานนท์
น้องแพรว ณิชชา
พระหฤทัยคอนแวนต์

" ไม่เคยผิดหวังกับบ้าน BASE เลย หนูได้ประสบการณ์ส่วนใหญ่จากที่นี่ ทุกคอร์สที่พวกพี่ทำออกมาหนูมั่นใจมาก ๆ ว่ามันจะเป็นประโยชน์และออกมาดีมากแน่นอน พี่สอนให้หนูรู้จักการเป็นผู้นำรู้จักเข้าสังคม มองโลกในอีกมุมหนึ่ง ลองเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนการคิดและทำให้ได้รู้ว่าการทำงานร่วมกันเป็นยังไง อยากเรียนรู้ประสบการณ์แบบนี้ไปอีกเรื่อย ๆ พวกพี่ ๆ น่ารักมากค่ะ "

อัครพล ธนวัฒนาเจริญ
น้องเอก อัครพล
สาธิตจุฬาฯ

" ตอนก่อนมาคือไม่ได้คาดหวังอะไรมาก แต่พอได้มาลองเรียนรู้ที่นี่ ผมว่ามันต่างจากหลาย ๆ ที่มาก ๆ ครับ คือทุกคนเก่งหมด ทั้งเพื่อน ๆ และก็พี่ ๆ สต๊าฟ ผมชอบตรงที่ทุกคนจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมา ทำให้เราได้ความรู้ไปด้วย ผมชอบมากกครับ เป็นสังคมที่สนุกในการเรียนรู้มาก ๆ ครับ "

ภัฏ ธนานุศักดิ์
น้องภัฏ ภัฏ
สาธิต มศว ประสานมิตร

" ผมชอบตรงที่ BASE ไม่เหมือนใครครับ ทำให้เข้าใจสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ด้วยการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และไม่น่าเบื่อ "

พรินทร์  ศิริโหราชัย
น้องซูม พรินทร์
สามเสนวิทยาลัย

" พี่ ๆ ใจดีมากครับ สอนเป็นกันเองและสนุก เนื้อหาเรียบเรียงมาเป็นขั้นเป็นตอน มีกิจกรรมให้น้อง ๆ ทำระหว่างเนื้อหา พี่ ๆ เอาใจใส่ดีครับ ชอบกิจกรรม business simulation ที่สุดครับ ได้บริหารธุรกิจ และได้แบ่งหน้าที่ต่าง ๆ กันในกลุ่ม ต้องเอาความรู้ที่เรียนมาตลอด 2 วันมาใช้ เป็นค่ายที่สนุกและได้ความรู้มากครับ "

ธีติ พิทักษ์ตุ้ม
น้องธี ธีติ
ราชวินิตบางแก้ว

" ผมชอบ BASE Playhouse เพราะมันคือ BASE Playhouse ผมหาประสบการณ์ดี ๆ แบบนี้จากที่ไหนไม่ได้แล้วครับ ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก เป็นอะไรที่หาไม่ได้ในห้องเรียนแน่นอน "

ญาตา มโหธร
น้องไผ่หลิว ญาตา
ระยองวิทยาคม

" จากธุรกิจที่ดูเข้าใจโครตยาก องค์ประกอบเยอะแยะไปหมด พี่ ๆ ทุกคนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ออกมาเข้าใจได้ง่าย ๆ กิจกรรมต่าง ๆ และ Business Simulation ก็สนุกมาก ๆ แถมสอดแทรกความรู้ เพื่อน ๆ ทุกคนมีพลังและความคิดที่สุดยอดมาก มาค่ายนี้สนุกและไม่เบื่อเลย แถมยังได้ความรู้และประสบการณ์กลับไปต่อยอดและพัฒนาตัวเองเยอะมาก ๆ เลยค่ะ "

พีรพล เพิ่มเพ็ชร์
น้องพีพี พีรพล
สารสาสน์วิเทศสายไหม

" กิจกรรม สนุก ได้ความรู้ ได้เพื่อนด้วย ไม่จำเป็นว่าต้องอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นใครก็เรียนได้ เเค่เริ่มต้นก็สนุกเเล้วเหมือนไปเล่นมากกว่าไปเรียนซะอีก เอาจริงๆโดยรวมเลยคือได้ความรู้ที่ใช้ได้จริงเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆในยุคนี้ เรียกได้ว่ารอบด้านเลย ผมว่าลองเรียนเองดีกว่าเพราะสำหรับผมผมคิดว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆ "

ธัญรัศม์ รักตะสิริสานนท์
น้องซอนญ่า ธัญรัศม์
โยธินบูรณะ

" ค่ายนี้เป็นค่ายอันดับหนึ่งในดวงใจจากหลายสิบค่ายที่หนูเคยไปมา เพราะว่าลักษณะการสอนของค่ายนี้แตกต่างจากค่ายอื่น ๆ เป็นค่ายที่สอนให้หนูได้เข้าใจธุรกิจแบบง่าย ๆ ผ่านการจำลองธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินจริง ๆ "

ภูดิส กันนะพันธุ์
น้องซีซ่าร์ ภูดิส
วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นเเนล

" เป็นค่ายที่ผมคิดว่าดีค่ายหนึ่งเลยทำให้เรารู้จักธุรกิจมากขึ้นเเละยังสารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย "

Zheng Hao
น้องเฮนรี่ Zheng
โรงเรียนนานาชาติ NIVA

" มาเรียนที่ BASE Playhouse กับพี่ ๆ เป็นอะไรที่สนุกมาก เราได้ความรู้มาเยอะมาก แล้วเจอเพื่อนใหม่ได้เยอะมาก มา เรียนที่นี้คุ้มมากกกกกกก "

ติรณพิชส์ แย้มชื่น
น้องแต๊งค์ ติรณพิชส์
โรงเรียนวัดอินทาราม

" ชอบพี่ ๆ ทุกคนใน BASE Playhouse มาก พี่ ๆ มีความเป็นกันเอง บรรยากาศในห้องเหมือนห้องเล่นมากกว่าห้องเรียน ทำให้เราสนุกในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาก่อนหรือไม่มีเลยก็เรียนได้ Business Simulation Game ทำให้ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มาประยุกต์ใช้กับเกมได้อย่างดี สรุปโดยรวมแล้วทุกอย่างเกินกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะสมัครมาคอร์สนี้ "

ปริณดา คันธมานนท์
น้องมิ้นท์ ปริณดา
อัสสัมชัญ EP

" การที่ได้มาเข้าค่ายที่ BASE ทำให้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เยอะมาก การมาค่ายทำให้มิ้นได้รู้จักคำว่า Business มากขึ้น มันไม่ได้มีเเค่บริหาร เเต่ยังมีส่วนต่าง ๆ อีกมากที่อาจจะไม่จำเป็นว่าเป็นเเค่คนที่จบด้านนี้โดยตรงมาทำ เพราะจริง ๆ เเล้วมันก็คือสิ่งที่อยู่รอบตัว พี่ ๆ ทุกคนก็เป็นกันเองมากมาก ให้คำปรีกษาเเบบ friendly มาก ๆ ค่ะ "

ชยธร มูลพันธ์
น้องโดม ชยธร
กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

" เป็นค่ายที่ดีมาก ๆ ครับ เพราะมีวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่าย รวมถึงมีเกมจำลองความรู้ที่ได้เรียนก่อนหน้านี้ และเนื่องจากเป็นเกมจำลองความรู้ จึงสามารถพลาดได้ รวมถึงหาข้อผิดพลาดของตัวเอง และยังสามารถแก้ไขได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเสริมทัศนคติในการทำงาน หรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวัน ที่จำเป็น และพึงมีอีกด้วย "

กิดากาน ศีละวงษ์เสรี
น้องกิ กิดากาน
วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

" ผมเป็นคนเชียงใหม่ ตั้งแต่ได้เข้าคอร์สธุรกิจมา คอร์สของ BASE Playhouse ตอบโจทย์ให้กับผมได้ดีมาก เพราะไม่ใช่แค่เนื้อหาที่ได้เรียนในคอร์ส การดูแลเอาใจใส่ของพี่ ๆ ที่สนุกสนานและอบอุ่น ถ้าผมเป็นคนกรุงเทพหรืออยู่ใกล้ ๆ ผมจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือเลย ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ได้จัดคอร์สดี ๆ ขึ้นมาแบบนี้ "

ชญาธร ทิพธราวุฒิ
น้องซี ชญาธร
สารสาสน์วิเทศคลองหลวง

" BASE Playhouse เป็นเหมือนบ้านแห่งการเรียนรู้ พี่ ๆ ทุกคนคอยดูแล ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แล้วก็สอนในสิ่งที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน ค่าคอร์สแลกกับประสบการณ์และความรู้ที่ได้มา บอกเลยว่าคุ้ม! "

อรอนงค์ วรเกียรติดำรง
น้องอร อรอนงค์
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์

" เป็นค่ายที่ไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ไปเรียนแต่ไปเล่น แล้วเป็นการเล่นที่แทรกอะไรดีๆ เข้าไปให้โดยที่ไม่รู้ตัว ความรู้ที่ได้คือเต็มที่มากๆแล้วยังเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ จนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกดีที่ได้ไปค่ายของ BASE Playhouse และยังอยากไปอีก อยากจะแนะนำใครหลายๆ คนให้ลองไปเพราะสิ่งที่ได้มันจะคุ้มค่ามากๆ ขอบคุณค่ายของที่นี่ที่ให้ประสบการณ์ ขอบคุณค่ะ :) "

อาทิตย์ ลีลาวิชิตชัย
น้องหยาง อาทิตย์
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB)

" At first I was very skeptical about the camp but the people I met were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in the playhouse. It was a great place to explore who you are as a person and how you would play a role in the society we live in. "

ฐิตา โพธิเพียรทอง
น้องใบตอง ฐิตา
โรงเรียนรุ่งอรุณ

" ที่ชอบสุดคือพี่ ๆ supportive มาก ทั้งเนื้อหา การช่วยเหลือน้อง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่พิเศษคือความสามารถตามสายงานของพี่ ๆ speakers ที่แชร์ให้น้องๆ แบบเป็นกันเอง ทำให้เราเปิดใจและพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น .. นี่เป็นที่ ๆ เปิดโอกาสให้ได้ลองผิดลองถูกภายใต้การสนับสนุนจากพี่ ๆ และได้เจอเพื่อน ๆ ที่มาจากสังคมที่ต่างกันและร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน "

0
Students were here
Students were here

Testimonials

( student and parents)
มาฟังความเห็นของน้องๆและคุณพ่อคุณแม่กัน

WE HAVE EXPERIENCE WITH...

BCCMontfortPlearnpattanaChulaEngSWUVajiravudhKBankTMBOBECBBL

WE ARE SPONSORED BY AND PARTERING WITH...

IOICTCDCChulaCamphubNIACONCSIDDisruptStartup ThailandGSBFIT
JOIN US !
สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่อยากทำโปรเจคร่วมกัน