Why BASE?

BASE Playhouse ก่อตั้งเมื่อปี 2559 โดยเกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ และมีประสบการณ์ตรงในการทำงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้ง Corporate และ Startup เป้าหมายของเราคือการยกระดับกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่ในโรงเรียน ไปจนถึงระดับองค์กร เพื่อปลดล็อกศักยภาพของคนในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

A ‘Playhouse’

(บ้าน)

BASE ไม่ใช่โรงเรียน ไม่ใช่กวดวิชา
แต่เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ ที่ให้น้อง ๆ
เข้ามาลอง ‘เล่น’ และ ‘เรียนรู้’ ผ่าน
ประสบการณ์ต่าง ๆ แบบพี่ดูแลน้อง

Passionate Energy

(สีแดงส้ม)

เราเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ และพลังของการเรียนรู้ ว่าจะช่วยทำให้เด็กไทยเก่งขึ้นได้

Business &
21st Century Skill

(เนคไท)

ความรู้ธุรกิจและทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าช่วยให้น้อง ๆ ของเรา สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่ และสร้างทางเดินให้กับตัวเองได้ดีขึ้น

Risk-free Experience

(มุมบ้านที่มีขอบ)

เราจำลองความเสี่ยงต่าง ๆ มาไว้ในบ้าน หลังนี้อย่างปลอดภัย เพื่อให้น้อง ๆ สามารถมาลองล้มจริงได้ แบบไม่เจ็บ!

Build Your ‘BASE’

(ชื่อ)

เราเชี่ยวชาญในการสกัดความรู้ให้ถึง “แก่น” เพื่อนำไปฝึกน้อง ๆ ให้มี “ฐาน” ที่มั่นคง BASE จึงเป็นเหมือนฐานที่ช่วยให้น้อง ๆ สามารถต่อยอดศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่

Our Instructors

ม๋ำ

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์

Leadership – Business Entrepreneurship Gamification

"กระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะต้อง
สนุก และ Sexy"

ม๋ำ

เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์

จบเกียรตินิยมจาก วิศวฯจุฬาฯ ปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้าน Gamification พร้อมประสบการณ์ทำงานสายบริหารและกลยุทธ์ในบริษัท top-rank supply chain ของโลก รวมถึงประสบการณ์การสอน Mentor และ Coach ให้กับ Startup และเด็กรุ่นใหม่ กว่า 10 ปี

ปัจจุบันเป็น CEO ของ BASE Playhouse และ Mentor ให้กับคณะ BAScii จุฬาฯ และ CU Innovation Hub ที่มีประสบการณ์ในการ ให้คำแนะนำกับนิสิตนักศึกษาและเด็กรุ่นใหม่ใน การทำ StartUp มามากมาย

แม็ก

ภีศเดช เพชรน้อย

Innovation & Creativity – Design Thinking Learning Design

"เมื่อทุกคนรู้วิธีการเรียนรู้ โลกแห่งความเป็นไปได้ก็จะเกิดขึ้นแบบไม่สิ้นสุด"

แม็ก

ภีศเดช เพชรน้อย

นักออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ที่สนุกและตื่นเต้นทุกครั้งที่มีโอกาสสร้างชั้นเรียน เครื่องมือ platform ใหม่ๆ ที่ช่วยให้การเรียนรู้สนุกขึ้น จาก Background ด้าน Business จากปริญญาตรี ที่บัญชีจุฬาฯ ประกอบกับปริญญาโทสาขานวัตกรรมที่หลงใหล จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และการเอาชีวิตไปคลุกคลีอยู่ในประสบการณ์การทำงานเกือบ 7 ปีในวงการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ในบริษัทต่างๆ มากมาย ที่พบตกผลึกมาเป็นความสนุกและความเจ๋งในห้องเรียนของ BASE Playhouse

เอิ๊ด

อานันท์ กุลปิยะวาจา

Critical Thinking – Problem Solving
Time Management & Productivity

"ทุกการเติบโตต้อง ล้ม ลุก เรียน รู้"

เอิ๊ด

อานันท์ กุลปิยะวาจา

จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในการฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะ ผสานการสื่อสารและการถ่ายทอดให้มีประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบกระบวนการกับ BASE Playhouse ในการสร้างความสามารถในการคิดและการตัดสินใจ (Thinking Competency) ให้กับน้อง ๆ

ปัจจุบันเป็น Learning Design Lead ดูแลและยกระดับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และยังเป็น Critical Thinking Instructor ให้กับ BASE Playhouse for Corporate ในรูปแบบของ Skills Training ให้กับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ

ชมพู่

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์

Public Speaking – Positive Psychology Effective Communication

"มนุษย์ทุกคนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน
และสามารถเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด"

ชมพู่

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์

จบเกียรตินิยมด้านจิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก จาก University of Pennsylvania มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด การเรียนรู้และการตัดสินใจของมนุษย์ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี

ปัจจุบันเป็น Learning Psychologist อยู่ที่ Base Playhouse และเป็น Creative Psychologist อยู่ที่ Glow Story และยังเป็น Consultant มีประสบการณ์โค้ชด้านการสื่อสารและการโน้มน้าวใจให้กับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

ท็อป

พิพัฒน์ อารีสงเคราะห์กุล

Business & Strategy - Sales Management Design Thinking

"มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดี จะต้องลองมีประสบการณ์กับมัน ไม่ใช่แค่นั่งฟังและจด"

ท็อป

พิพัฒน์ อารีสงเคราะห์กุล

"จบคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันเป็น Sales & Assistant Supply Manager อยู่ที่บริษัท Trader ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอลขนาดใหญ่ของไทย โดยทำงานประจำการอยู่ที่สาขาประเทศอินโดนีเซีย

มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การซื้อ การขาย และ Supply Chain Management รวมไปถึงการออกแบบกระบวนการจัดการต่างๆ โดยใช้ Design Thinking เป็นพื้นฐาน ซึ่งได้นำเอาความรู้ และประสบการณ์มาถ่ายทอดในการสอน Mentor และ Coach ให้กับ Startup และเด็กรุ่นใหม่มาโดยตลอด"

ทัช

สรฐัช สุงาม

Financial Planning


"การเงินเป็นเรื่องรอบตัว อย่ากลัวที่จะรู้จักมัน"

ทัช

สรฐัช สุงาม

จบ Finance จุฬาฯ เป็นนักวางแผนการเงิน CFP และ vice president บริษัท possible wealth advisory services จำกัด ทำงานวางแผนการเงินส่วนบุคคล และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้องค์กร และสถาบันต่าง ๆ มากมาย

กระตั้ว

เอกภพ จึงกุล

Communication - Digital marketing
Digital media for advertising

"แก่นของการตลาดและการสื่อสาร คือการทำความเข้าใจความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์

กระตั้ว

เอกภพ จึงกุล

จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ ปัจจุบันทำงานเป็น Media planner ตำแหน่ง Business manager ดูแลด้านการวางแผนและกลยุทธ์ในการเลือกใช้สื่อทั้ง Offline และ Online

วิล

ธนภูมิ พรอนงค์

Branding Identity - Designer


" เอกลักษณ์ของแบรนด์ เกิดจากตัวตนที่เราเป็น "

วิล

ธนภูมิ พรอนงค์

Founder & Designer at W Design Studio Design Lead at BASE : The Business Playhouse Co-Speaker at HUBBA Academy - Brand Experience with Service Design Product Designer at Flo furniture Brand Communication Supervisor & Project manager at Korra Multidisciplinary Design Multidisciplinary Design Internship program at NOSIGNER Studio ( Yokohama, Japan ) Product Design Internship program at Thinkk Studio ( Bangkok, Thailand ) Exhibitor in SOA+D x NAFA Furniture design

เต๋า

พงษ์ศิริ ฐานานุศักดิ์

Business & Innovation

" ประสบการณ์จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตของคนเราที่ถูกสั่งสมและนำมาประยุกต์ใช้บอกทิศทางในการดำเนินชีวิต "

เต๋า

พงษ์ศิริ ฐานานุศักดิ์

นายน้อย

ยิ่งศักดิ์ เหลืองมณีเวชย์

Visual Design
Innovation Communication

"เราสามารถออกแบบชีวิตและมีความสุขได้ในแบบที่เราอยากจะเป็น"

นายน้อย

ยิ่งศักดิ์ เหลืองมณีเวชย์

Brand Ambassador รุ่นแรกของ BASE Playhouse เคยฝึกงานตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายในตำแหน่ง Graphic Designer & Content Creator ที่ The zero Publishing และได้ศึกษาต่อในด้านการสื่อสารนวัตกรรมที่ College of Social Communication Innovation มีประสบการณ์ทำงานในด้าน Graphic Design 5 ปี และในด้าน Innovation Managemment 3 ปี ปัจจุบันเป็นวิทยากรของ BASE Playhouse สอนในด้านการออกแบบ Portfolio เพื่อการสื่อสาร และเป็น Freelance ในด้าน Visual Communication

ฟ้า

ภิญญดา ศานติศรัณย์

Design thinking

"Creating something is not about reaching a perfection, but redoing, retesting, and solving problems."

ฟ้า

ภิญญดา ศานติศรัณย์

ป.ตรี Mahidol University International College (Major Social Science, Southeast Asian studies)
ป.โท ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม (English for Business and Industry communication)

ประสบการณ์สอน 6 ปี

ดีดี

พลัฏฐ์ เทพมังกร

Design Thinking - Storytelling

"จุดเริ่มต้นมีหนทางให้ไปต่อเสมอ เมื่อไม่เห็นหนทาง อย่าลืมย้อนมาถามตัวเองว่าเราเริ่มทำสิ่งนี้เพราะอะไรตั้งแต่แรก"

ดีดี

พลัฏฐ์ เทพมังกร

อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ 2ปี พิธีกรและทีมผู้จัดค่ายพัฒนานักกิจกรรม Thinktank camp 7 ปี

กัน

กัญจน์ ศิระโรจนกุล

Branding & Marketing - Business - Acting

"business คือ practical art ศิลปะของการเข้าใจและใช้งานสเน่ห์ของมนุษย์"

กัน

กัญจน์ ศิระโรจนกุล

ป.ตรี BBA Chulalongkorn University Major Marketing & Branding Management, ประสบการณ์ด้านการแสดงละครเวทีและอื่นๆ 5ปี, อาจารย์โรงเรียนสาธิตพัฒนา และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, ประสบการณ์ทำงาน Marketing ในบริษัทการเงิน CIMB Thai บริษัทข้อมูล BOL Digital และบริษัท startup mutual+

ปัจจุบันเป็น freelance สำหรับ Digital Marketing Communication

มิ้น

ชนาภัทร ไวยซีน


มิ้น

ชนาภัทร ไวยซีน

เบ็นซ์

ชวรัตน์ พินิจรอบ

เบ็นซ์

ชวรัตน์ พินิจรอบ

จันหอม

สัตตกมล ตัมพานุวัตร

จบจากสถาปัตกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อดีตนักออกแบบที่รักการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งในรูปแบบ Product Service หรือ Workshop ในบริษัทด้าน Finance ชั้นนำของประเทศ และปัจจุบันผันตัวไปทำงานด้าน Marketing ในธุรกิจ E-commerce พร้อมสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ถึง 50 ล้านบาทต่อปี

Our Team

Our Supporters

Our Partners

BASE Playhouse

BASE LearnX ห้อง 304 ชั้น 3 KiddNap Co-working
เลขที่ 719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ถนนบรรทัดทอง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง